top of page

Personvernerklæring

Denne erklæringen gjelder personvern på www.graspify.no og våre undersider. Her beskrives hvordan vi samler og bruker personopplysninger når våre tjenester benyttes. Personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi lagrer, og hvordan og hvor lenge disse lagres.

 

Graspify AS er ansvarlig for personopplysningene som blir behandlet på www.graspify.no.

 

Graspify AS samler inn opplysninger om aktivitet på våre sider. Dette gjelder hvilken nettleser du bruker, lokasjon, leverandør, operativsystem og hvilket nettsted du kommer fra. Opplysningene benyttes til trendanalyser for å videreutvikle våre tjenester.

Personopplysninger vi kan samle inn og behandle

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 

  • Grunnleggende informasjon: navn og fødselsdato.

  • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer og epostadresse.

  • Konto og profilinformasjon: Innstillinger og preferanser.

  • Kundehistorikk og kundeengasjement: aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes og status på produkter og tjenester.

  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller

  • elektronisk kommunikasjon vi sender ut.

  • Cookies.

 

Personopplysningene samles inn direkte fra deg, eller genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter.

Hvordan vi bruker personopplysningene

 

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg eller din arbeidsgiver/organisasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen som er inngått.

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende kundeforholdet med din arbeidsgiver/organisasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen som er inngått.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Deler av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger i henhold til databehandleravtalen som er inngått med din arbeidsgiver/organisasjon.

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold, og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar e-post fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta e-post fra oss.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) når du besøker våre nettsider. En informasjonskapsel, eller cookie, er en tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når hen åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet eller til brukerstatistikk. Du sletter informasjonskapsler eller hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler i innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at redigering av bruk av informasjonskapsler kan føre til redusert funksjonalitet på denne og andre nettsider.

Dine rettigheter
Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på post@graspify.no for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på post@graspify.no for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Deler av denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no

Our Services
bottom of page