top of page

Det er kombinasjonen av innhold og layout som inspirerer og motiverer. Derfor kombineres pedagogikk, design og teknologi for å inspirere den lærende.

En grasp = åtte kort

 

En læringsenhet er en “grasp”, som igjen består av åtte kort, satt opp i pedagogisk rekkefølge.

I det følgende skal vi forklare hva som er målet med hvert av kortene, og hvordan de kan / bør brukes.


Kort 1: Det graspen handler om

Kort_1_norsk.png
Kort_2_norsk.png

Spørsmålet som skal besvares er: Hva skal folk lære? Vær konkret: Dette vil du lære i denne graspen... Det som skrives her, setter premisset for hva du skal fylle inn på de øvrige kortene. Du bør bruke maks 140 tegn til å beskrive dette.

Kort 2: Erfaringer og holdninger

Kort_3_norsk.png

Kort nummer to handler om å avklare tidligere erfaringer med, eller kjennskap til tematikken. Samtidig avklares den lærendes holdninger og forventninger til det som skal læres.

En lærer i skolen kan til en viss grad kreve eller forvente elevers oppmerksomhet. “Det læreren forteller oss er sikkert viktig, siden vi skal lære om det på skolen.” Læreren har også autoritet gjennom sin alder, voksenrolle og som den ansvarlige for karaktersetting (og andre former for evaluering).

Når en voksen skal lære, kan du ikke bare komme med noe nytt. Du må først avklare med den voksne hvilken erfaring hen har, og hvilke forventninger hen har til å lære mer om temaet. De voksne velger i større grad selv - og kynisk! - hva de trenger. Dette har vi tatt hensyn til i Graspify.

De to responsmodulene skaper også data som kan gi kursutvikleren innsikt i motivasjon og forkunnskaper, og dermed få mulighet til å justere læringsopplegget.

For å skape mest mulig motivasjon og trygghet (læringsglede), og samtidig hindre utilsiktet innsyn i private meninger (GDPR), har du har ikke tilgang til individuelle besvarelser, kun individuell grad av aktivitet. Du kan dog få utkjørt statistikk over respons, dvs. trender i et større antall (anonymiserte) besvarelser.

Responsmodul 1: Erfaring

Skala: Her skal den lærende “skalere” en oppfatning eller situasjonsbeskrivelse. F. eks: “Hvor stor erfaring har du med endringsprosesser i arbeidslivet?”

Responsmodul 2: Holdning

Emojis: Her kan den lærende markere emojis som beskriver ens følelser eller motivasjon rundt graspens tematikk.

F. eks: “Hva føler du rundt endringsprosesser på jobben?”

PS: I grasp-læringsløpet er det kun innholdet i kort 2 som ikke brukes gjennom de andre kortene. Det er fordi avklaring og forventning er sentralt i Graspify’s voksenpedagogiske tankegang.

Kort 3: Tekst

Kort 3 skal utdype og bekrefte innholdet i det kort 1: Det du skal lære.

Overskriften skal gi føringer for de tre tekstbolkene, hvorav hver tekstbolk ikke bør overskride 140 tegn.

Den første tekstbolken bør konkretisere og oppsummere sammenhengen, nærmest som en ingress. Gå rett til kjernen. De to neste tekstbolkene bør utdype kunnskapen.

Du bør hele tiden etterstrebe et presist og variert språk.

Bildet bør belyse og fremheve hensikten med læringsmålet.
(PS: Du har selv ansvar for å sikre rettighetene til bilder. Det finnes det en rekke nettsider for kjøp og salg av bilder / illustrasjoner, også gratis-leverandører, som f. eks. OpenClipArt.org)

Respons-element

Til slutt, nederst på kort 3, kommer en responsmodul.

Alle som lærer, både unge og eldre, trenger å gi respons. Dette kan være respons på hva man har forstått, eller en ytring om hva man mener eller ønsker innen tematikken. Slik respons gir også generell, men uvurderlig innsikt for den som lager kurset. Gjennom responsmodulene bygges det opp innsikt i hvordan den lærende tilegner seg kunnskap, og ikke minst om hun vil anvende den.

Respons er samtidig viktig for at den lærende skal delta mer aktivt i egen læring.

Responsmodul-alternativ 1: Skala
Her skal den lærende “skalere” en oppfatning eller situasjonsbeskrivelse.
F. eks: “Hvor viktig tror du god kundeservice er for å vinne markedsandeler?”

Responsmodul-alternativ 2: Flervalg
Her må det være kun ett riktig svaralternativ, du må unngå en situasjon der mer en ett svar kan være korrekt, teoretisk sett.

Kort 4 og 6: Funfact, sitat, en tanke

Kort_4_norsk.png

Når du skal lære, er det kjekt med en liten adspredelse. Et apropos. En liten kommentar som har med tematikken å gjøre, men som setter den i et praktisk eller kanskje humoristisk eller historisk lys. Et innspill som stimulerer ny tankegang. Derfor har vi lagt inn to slike kort.

  • Visste du at...?

  • Kan du tenke deg andre tilfeller hvor...?

  • Einstein sa...


Dette er som mikro-friminutter. Og for deg som skaper innhold: Det minner deg på at formidlingsformen skal utfordre, men holdes lett, og samtidig relevant. Husk også at de som lærer, er erfarne folk med et levd liv.

 


Kort 5: Fleksikort

Kort_5_norsk.png

Her kan du velge mellom følgende modaliteter:

 

  • Video (Youtube-link)

  • Bildeserie (3 bilder / illustrasjoner med tekst)

  • Lydfil

  • Mer tekst


Den innledende teksten signaliserer kunnskapen som skal formidles. Den innledende teksten bør rettes direkte mot budskapet i filmen, lydfilen, bildeserien, eller den utvidede teksten. På den måten betinger man at f. eks filmen må sees, høres og oppleves. Da forsterkes og legitimeres valget av filmen. Motivasjon og inspirasjon styrkes hos den voksne.


Gjennom flere grasper, er det lurt å ha variasjon på kort 5. Dette fordi folk liker å lære på forskjellige måter, og alle liker variasjon. Innenfor hver av modalitetene har du variasjoner, som f. eks:

  • Et bildeserie kan være i farger eller i svart/hvitt. Den kan ha illustrasjoner, grafer, være en tegneserie, kart, osv. 

  • En lyd / lydfil kan være oppstarten av en bil. En stemme som forteller om en motor. En samtale om motorer. Et komponert musikkstykke basert på lyden av motorer etc. Tenk kreativt. Innholdet må fenge.

  • En video kan vise, forklare, illustrere og demonstrere en motor. Og videoen kan inneholde (en kombinasjon av) levende bilder, stillbilder, tekstplakater, illustrasjoner og annet som ikke er mulig med de andre modalitetene. 


Responsmodul: Flervalg

Her må det være kun ett riktig svaralternativ, du må unngå en situasjon der mer en ett svar kan være korrekt. 

 

Kort 7: Oppsummering

Kort_7_norsk.png

På kort 7 oppsummerer du de tre viktigste læringsmålene, som er formidlet gjennom innholdet i kortene 3 - 6. Her kan det ikke komme ny informasjon. 

 

Responsmodulen gjør at den lærende må aktivere hvert av læringspunktene. På den måten gis systemet en bekreftelse på at man har repetert det som var læringsmålene. 

 

Kort 8: Quiz

Kort_8_norsk.png

Til slutt skal Graspify teste hva man har lært. For å kombinere repetisjon og variasjon vil vi ikke anbefale at quizzen kun speiler de tre punktene i oppsummeringen (kort 7), men at den inneholde et (eller helst to) andre perspektiver som er gjennomgått i graspen.

 

Innen voksenpedagogikken er det viktig å motivere med tilleggsinformasjon. En beskjed om at du tok feil - prøv igjen - henger ikke sammen med å ønsket om å motivere folk til å lære.

Derfor: Uansett om den lærende har valgt rett eller galt svaralternativ, utdypes det korrekte svaret med en tilleggsforklaring. Da kan både de som har svart riktig og de som har svart feil, lære mer.

Tanker om planlegging

 

Når man skal planlegge en grasp, er det en metode som heter baklengs planlegging: Dette er målet - hvordan kommer vi dit? 

 

Slik kan innholdsproduksjonen i Graspify-kortene også legges opp. Når du starter planleggingen med å definere innholdet på kort 1 og kort 7, sitter du allerede med nøkkelen til hva de mellomliggende kortene skal inneholde.

Graspify-metodikk

Our Services
bottom of page