top of page

Det finnes fire roller i Graspify:

 

Deltaker ( Viewer)

Kursskaper (Course creator)

Gruppe-eier (Group owner)

Org.admin (Organization admin)

Deltakerne kan

 • ta kurs

 • favoritt-merke kurs

 • øve seg på å lage kurs (i et privat område, som ikke kan deles med andre)

 

Kursskaper kan

 • gjøre det samme som deltakerne

 • lage kurs som kan deles i grupper

 

Gruppeeier kan

 • gjøre det samme som kursskaper

 • opprette grupper

 • invitere deltakere til grupper, og se hvilke deltakere som er i gruppene

 • tildele deltakere rollen som gruppe-eier

 • se statistikk for sin gruppe

 

Org.admin kan

 • gjøre det samme som gruppe-eier

 • invitere gruppe-eiere til hele organisasjonen

 • invitere deltakere til grupper

 • oppgradere deltakernes roller til kursskaper, gruppe-eier eller admin

Rekkefølge:

 • ­­Graspify AS oppretter organisasjonen SELSKAPET og inviterer admin.

 • Admin oppretter gruppene INNHOLD og GRUPPE A, GRUPPE B etc.

 • Admin inviterer de påtekte gruppeierne til gruppen INNHOLD og GRUPPE A etc.

 • Gruppeeierne kan opprette kurs for alle gruppeierne i fellesgruppen INNHOLD og / eller i GRUPPE A etc.

 • Fra gruppa INNHOLD kan gruppeeier også dele kurs med sin egen gruppe (GRUPPE A etc).

 • Gruppeierne kan igjen opprette sine egne grupper og invitere ansatte til disse gruppene.

Roller i Graspify

Our Services
bottom of page