top of page

Oslo, Norge – 02.12.2022 v.2.0

Takk for at du bruker Graspifys tjenester, som heretter kalles «Tjenestene».

Det er viktig at du gjør deg kjent med Vilkårene slik at du vet hva du kan og bør gjøre, og hva du ikke kan gjøre, og hvilket ansvar Graspify har, og ikke har.


‍Eierskap

Tjenesten eies, utvikles og gjøres tilgjengelig av Graspify AS. Nedenfor finner du våre betingelser og vilkår («Vilkårene») for bruk av tjenestene. Som kunde og kontoeier kalles du heretter «Brukeren».

 

Som bruker av Tjenestene godtar du disse Vilkårene. De gjelder som en avtale mellom Graspify og deg og/eller din organisasjon. Ved bruk av våre Tjenester, godtas Vilkårene automatisk. Vilkårene kan endres og oppdateres, se nedenfor. Du vil naturligvis bli holdt informert om slike endringer og oppdateringer.

 

Hvis det er noe i Vilkårene du ikke kan godta eller noe du lurer på, vennligst kontakt oss. Vår kontaktinformasjon finner du nederst i Vilkårene.


Programvare som en tjeneste

Graspify AS skal levere programvare/applikasjon som en tjeneste (SaaS) til brukeren. Innholdet i Tjenestene er beskrevet på Graspify sin nettside.

 

Tjenesten Coursetaker gir deg anledning til å konsumere innhold, regulert av din avtale for tilgang på denne tjenesten. Tjenesten Coursemaker gir deg anledning til å produsere kursinnhold, regulert av din avtale for tilgang på denne Tjenesten.

Bruk av tjenestene
Du må ha fylt 13 år for å bruke våre Tjenester. Dersom du er yngre enn 13 år, må dine foreldre/foresatte godta din bruk av tjenestene for deg, eller at skolen din gir deg tilgang.

 

Dine eller din organisasjons kostnader for bruk av Tjenesten avtales med Graspify AS - se kontaktinformasjon lenger ned i vilkårene.

 

Du registrerer en konto knyttet til Graspify sine Tjenester etter avtale med oss eller din organisasjon (som igjen avtaler med oss.) Da blir du registrert som eier av din konto. Det betyr at du har ansvaret for at andre ikke får tilgang til passordet for din konto. Hvis du mistenker misbruk av din konto, bør du endre passordet, se over innholdet for evt. endringer av ditt innhold og gi oss beskjed. Dette bør skje så snart som mulig.

 

Når du lager kurs er det viktig å vite at du må ha rett til å bruke bilder, lyd og teksten som benyttes. Dersom andre eier materialet du benytter, er du ansvarlig for godkjenning av bruk på din konto hos Graspify.

 

Innhold som bryter med lovverket og kan tolkes som støtende, krenkende eller mobbende må fjernes eller rapporteres til oss for videre håndtering. Dersom bildene du benytter viser gjenkjennelige personer, skal disse være orientert og gitt sitt samtykke til din bruk av ditt bilde. Dermed blir Graspify en trygg og motiverende tjeneste for alle.

 

Det er viktig at du ikke bryter det som står i disse Vilkårene eller andre lover og regler som kan være relevante for Tjenestene. Du må heller ikke gjøre noe som kan påvirke Tjenestenes funksjonalitet, tjenester eller sikkerhet, kopiere tjenestene eller funksjonalitetene i dem, integrere Tjenestene i andre tjenester eller løsninger, for eksempel andre apper, selge din tilgang til Tjenestene eller noe annet som ikke vil være i Graspify sin interesse.

 

Dersom brudd på det vi har nevnt her oppdages, kan det føre til at du ikke kan fortsette å bruke Tjenestene, og evt. andre nødvendige tiltak kan vurderes og eventuelt iverksettes.

 

Kontoer og/eller tilgang til Tjenestene kan bli suspendert og/eller slettet, eller tilgang blokkert, for brukere som bryter lovene og forskriftene som gjelder for Tjenesten eller Vilkårene, eller av andre grunner ikke er kompatible med bruken av tjenesten.

Rettigheter
Dine rettigheter følger av disse vilkårene, samt lover og regler som kan gjelde for Tjenestene. Les også om dine rettigheter knyttet til angrerett og personopplysninger nedenfor.

 

Det kan hende at vi endrer innhold og funksjonalitet i Tjenestene. Det kan skje når som helst og uten ytterligere varsel. Alt for å bedre opplevelsen for dere og sikre kvaliteten på Tjenestene. Vi tar veldig gjerne imot tilbakemeldinger fra dere brukere. Dialogen med dere er viktig og tas på største alvor. Dere inspirerer oss til å bli bedre. Dialogen motiverer oss.

 

Graspifys varemerke, løsninger, Tjenestene, andre tjenester og apper, og andre immaterielle rettigheter, enten de er registrert eller ikke, er beskyttet av opphavsrett og andre lover om immaterielle rettigheter.

 

Du kan ikke gjennomgå appen, tjenesten eller noe annet som følger med Tjenesten med det formål å avsløre hvordan appen eller tjenesten fungerer. Denne forpliktelsen gjelder så lenge du bruker Tjenestene.

 

Du har rett til å bruke tjenestene, appen og den underliggende programvaren og systemene, så lenge du overholder disse Vilkårene. Ved å bruke Tjenestene godtar du dette.


Personvern / innsamling og bruk av data og informasjon

Rettigheter til data og informasjon som du oppgir i Tjenestene og tilhørende tjenester eller som et resultat av din bruk av Tjenestene, tilhører deg eller din organisasjon. Du eller din organisasjon har retten til å slette denne informasjonen når som helst.

 

Vi respekterer ditt personvern og vil ikke bruke din personlige informasjon på noen annen måte enn du har blitt informert om og har akseptert. For informasjon om hvilke personopplysninger og hvordan personopplysninger behandles, se Graspify sin personvernerklæring.

 

Hvis du ønsker at din profil slettes, eller du vil vite hva slags data vi har lagret om deg, send en e-post til support@graspify.com.


Graspify sitt ansvar

Graspify leverer kun tjenester knyttet til Tjenestene, og tar ikke ansvar for noe annet enn hvordan Tjenestene fungerer utover forsvarlig databehandling. Bruk av Tjenestene er ditt ansvar, og du må ta nødvendige forholdsregler når du bruker Tjenestene for din egen og andres sikkerhet og med tanke på rettigheter.

 

Tjenestene er stadig under utvikling. Vi gjør vårt beste for å utvikle applikasjonen og Tjenestene, men det kan være funksjoner og løsninger som ikke fungerer eller ikke er tilgjengelige til enhver tid.

 

Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, vennligst gi oss beskjed slik at vi kan se på saken og eventuelt gjøre endringer.

 

Graspify sitt ansvar begrenses til direkte tap og kostnader som har inntruffet i løpet av de siste 12 månedene. Du kan ikke kreve Graspify for indirekte tap, inkludert tap av omsetning, tap av fortjeneste av noe slag, tap av data, kostnader og tap som følge av driftsstans, tap av eiendeler og krav fra tredjeparter.


Lover som gjelder
‍Graspify er et norsk selskap med sete i Oslo. Disse Vilkårene er derfor regulert av norsk lov og forskrift. Oslo tingrett er verneting.

Endringer i vilkårene
‍Fra tid til annen vil det være nødvendig å endre disse Vilkårene, forretningsmodell, priser og Tjenester. Dersom det skjer endringer i Vilkårene, vil vi informere deg gjennom Tjenestene eller ved å kontakte deg på din kontaktinformasjon delt med oss i Tjenestene.

 

Du vil alltid finne de oppdaterte Vilkårene i Tjenestene på våre nettsider. Dersom du fortsetter å benytte Tjenestene etter endringer i vilkårene, betyr det at du godtar de nye Vilkårene - med endringene.

‍Juridisk enhet. Kontaktinformasjon
‍Det juridiske navnet og kontaktinformasjonen for tjenesten er: Graspify AS
Adresse: Nydalsveien 15, 0484 Oslo, Norge
Tlf: 93481552E-post: post@graspify.no
Org. nr.: 926 439 898

Betingelser og vilkår

Our Services
bottom of page